Binge Drinking

Binge drinking of comazuipen is een fenomeen dat veel voorkomt onder jongeren. Hierbij gaat het erom dat er grote hoeveelheden alcohol in een kort tijdsbestek worden genuttigd. Dit is niet alleen ongezond, maar kan fatale gevolgen met zich meebrengen. Iemand die aan binge drinking doet, loopt het risico dat zijn of haar zenuwstelsel in de war raakt. Daarnaast is het ook zo dat de kans bestaat dat zo iemand in een coma kan raken. Kortom kunnen we stellen dat binge drinking totaal af te raden is. 

 

Wanneer kunnen we praten van Binge drinking?  

Niet altijd is er sprake van binge drinking. Om te kunnen praten over binge drinking zijn er speciale normen vastgesteld die als leidraad dienen om te kunnen vaststellen of er sprake is van binge drinking. De officiële norm die er wordt aangehouden voor binge drinking, is een bloedalcoholgehalte gelijk aan 0.8 promille of hoger. Dit is bij mannen het equivalent van 6 glazen binnen een tijdsbestek van 2 uur en bij vrouwen 4 glazen binnen een tijdsbestek van 2 uur. Als we moeten kijken naar de leeftijdscategorie, dan komt binge drinking in alle leeftijdscategorien voor. Wel mag er gesteld worden dat er een bepaalde populariteit is waar te nemen onder jongeren.  

 

Het gevaar van Binge drinking

Dat binge drinking onder jongeren populair is, is zeer zorgelijk. Dit omdat binge drinking de groei negatief kan beïnvloeden. Jongeren kunnen namelijk te maken krijgen met klachten van fysieke en mentale aard. Je kunt hierbij denken aan depressie en angststoornissen. Daarnaast is er een grote kans dat de ontwikkeling van de hersenen hevig verstoord raakt. Ook in gezondheidsopzicht kan er schade optreden. Denk hierbij aan organen die beschadigd kunnen raken. In de meeste gevallen is het de lever die het moet ontgelden. Verder is het ook bewezen dat te veel alcohol op jonge leeftijd ervoor zorgt dat de hormoonbalans verstoord raakt en botontwikkeling geremd wordt.  

 

Hulp zoeken

Ben je zelf op zoek naar hulp of ken jij iemand die naar hulp zoekt, dan zijn er verschillende instanties waar je terecht kunt om binge drinking een halt toe te roepen. Indien binge drinking tot een verslaving verworden is, is het moeilijker om aan te pakken. Alhoewel het een moeilijke zaak is, is het zeker niet onmogelijk om er mee te stoppen. Iemand die de wil toont om te stoppen met binge drinking, zal dat inderdaad voor elkaar krijgen. Het begint allemaal bij de wil om de eerste stap te zetten. Zoals eerder aangegeven zijn er verschillende organisaties die je op een professionele manier kunnen begeleiden.

Geef een reactie