Het nut en de voordelen van voorlezen


Een boekje lezen met je kindje is een heerlijk moment. Samen op de bank, dekentje erbij, en lezen maar.

Voorlezen is niet alleen gezellig, het is belangrijk voor de ontwikkeling van je kind. Het prikkelt de fantasie en stimuleert onder andere de taal- en spraakontwikkeling en sociaal emotionele vaardigheden. Wanneer je kindje wordt voorgelezen, maakt het bovendien op een aangename manier kennis met de wereld van de boeken.

De voordelen van voorlezen:

1. Het vergroot de woordenschat

Door met kinderen plaatjes te bekijken en te benoemen, leren ze de benaming. Tijdens het voorlezen pikken kinderen nieuwe woorden op. Een wat ouder kind vraagt soms spontaan naar de betekenis van een moeilijk woord, maar je kunt er ook naar vragen.

2. Draagt bij aan het taalgevoel en taalbegrip

Kinderen raken vertrouwd met taal, alleen al door te luisteren naar verhalen.

3. Prikkelt de fantasie

Kinderen leren zich een voorstelling maken van dingen die ze in het echt nog nooit hebben gezien of meegemaakt

4. Oefent de luistervaardigheden en concentratievermogen

5. Stimuleert de sociaal-emotionele vaardigheden

In het jonge leventje krijgen kinderen te maken met veel nieuwe indrukken en situaties. Denk aan een nieuw broertje of zusje, de eerste schooldag of misschien wel een scheiding. Samen een boekje lezen over een herkenbaar onderwerp en daarover praten, kan je kind helpen bij de verwerking van indrukken en gevoelens. Wanneer je kind wordt voorgelezen leeft het mee met de figuren uit het boek. Spelenderwijs leert het zich in te leven in de leef- en ervaringswereld van een ander.

6. Motiveert een kind om zelf te leren lezen

Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.


Wanneer voorlezen?

Vanaf 3 maanden oud

Al vanaf het moment dat een baby nieuwsgierig om zich heen kijkt en iets kan vasthouden kun je beginnen met ‘voorlezen’. Je kunt samen met je baby plaatjes bekijken en ze benoemen. Het liefst van herkenbare onderwerpen uit de directe omgeving. Wijs de plaatjes aan en benoem ze.

Peuters van 2-4 jaar

Peuters vinden het al leuk om een kort verhaaltje te horen bij de plaatjes. Vanaf drie en vier jaar mogen de verhaaltjes al wat moeilijker zijn. Prenten blijven een belangrijke rol spelen in een boek. Eenvoudige teksten met rijm en herhaling zijn een aanrader. Ze scheppen een bepaalde verwachting en helpen te voorspellen wat er komen gaat. Hiermee stimuleer je je kind om hardop ‘mee te lezen’, door (rijm)woorden te roepen en zinnen aan te vullen.

Kleuters vanaf 5 jaar

Een kindje van vijf jaar of ouder kan men langere verhalen gaan voorlezen. Interactie door samen te praten over het verhaal is van belang tijdens het voorlezen.

Kinderen die zelf lezen

Wanneer een kind zelf begint te lezen, stop dan niet met voorlezen. Soms is een verhaal nog te moeilijk om zelf te lezen of te begrijpen. Bovendien blijven kinderen het fijn vinden om samen met hun ouders te genieten van een verhaal. Dat is vaak net zo leuk als samen een filmpje kijken!

Blijf dus vooral doorgaan met voorlezen, zolang je kindje dat leuk vindt!

(voor)leesboeken inspiratie nodig? Lees ons blog over de leukste boekjes bij Denderz.